Thema: Uitvoeren-CBB

Uitvoeren-CBB
CBB
Maken-Overzicht-Expertkennis
Invullen-Bouwplannen
Definiëren-Relatiestructuur
Uitwerken-Presentaties
Uitwerken-Vragen
Uitwerken-Opdrachten
Maken-Instructieroute
Thema
Object
Handeling
Proces
Bouwplan
Objectbouwplan
Handelingsbouwplan
Procesbouwplan
Nesting

Type bouwplan: Handeling

 1. Doel

  Bij de CBB gaat het om het gestructureerd uitwerken van expert-kennis met als doel er lesstof van te maken.

  Thema's worden uitgewerkt met behulp van bouwplannen en subthema's.
  De kleinste presentatie-eenheden worden zodanig vorm te geven dat zij zelfstandig bruikbaar zijn.

  Hierdoor zijn binnen een leerroute de thema's, bouwplandelen (componenten van een thema) en subthema's in en uit te schakelen.
  De leerroute is aanpasbaar: af te stemmen op de wensen van de gebruiker.

 2. Verloop

  Tijdens het uitvoeren van CBB-aanpak wordt eerst het kennisgebied in kaart gebracht en afgebakend wat de leerdoelen zijn. Vervolgens wordt de expert-kennis verzameld en opgedeeld in onderwerpen of thema's, zoals de de expert die hanteert.
  Deze onderwerpen worden nader in gevuld met behulp van Bouwplannen.

  Vervolgens wordt per bouwplandeel een presentatie ontworpen en worden bij die presentatie vragen ontworpen, waarmee getoetst kan worden of de inhoud van het bouwplandeel beheerst wordt.
  Bovendien wordt voor een aantal soorten thema's ook een verwerkende opdrachten ontworpen, waarmee de lerende kan laten zien dat deze de kennis kan toepassen in andere, nieuwe situaties en resultaten van het werken met die kennis kan worden beoordeeld.

  De implementatie hangt af van het medium waarvoor gekozen is.
  De CBB-aanpak leent zich zowel voor digitale als traditionele media.
 3. Deelhandelingen

  Uitvoeren-CBB bestaat uit de volgende deelhandelingen:

  1. Maken-Overzicht-Expertkennis
  2. Invullen-Bouwplannen
  3. Definiëren-Relatiestructuur
  4. Maken-Instructieroute
 4. Voorwaarden

  De uitvoerder van de CBB-aanpak heeft:
  • inzicht in de CBB-aanpak
  • inzicht in de betreffende leerdoelen
  • toegang tot de expert-kennis (via eigen expertise of door middel van de inschakeling van één of meer deskundige(n)
 5. Controle

  Het eindresultaat van een uitwerking met behulp van de CBB-aanpak moet worden getoetst in een reële context voordat het definitief in de praktijk ingezet kan worden.
  De mate van toetsing is afhankelijk van de omvang van het product en de schaal waarop het gebruikt zal gaan worden.

  De problematiek van de evaluatie valt buiten het bereik van deze beschrijving, maar hoort nadrukkelijk bij het ontwikkelen van lesmateriaal

 6. Links

  Gerelateerde onderwerpen zijn:

  1. CBB
  2. Maken-Overzicht-Expertkennis
  3. Invullen-Bouwplannen
  4. Definiëren-Relatiestructuur
  5. Uitwerken-Presentaties
  6. Uitwerken-Vragen
  7. Uitwerken-Opdrachten
  8. Maken-Instructieroute
 
© 1995 - 2022: R. Bestebreurtje