Thema: Definiëren-Relatiestructuur

Uitvoeren-CBB
CBB
Maken-Overzicht-Expertkennis
Invullen-Bouwplannen
Definiëren-Relatiestructuur
Uitwerken-Presentaties
Uitwerken-Vragen
Uitwerken-Opdrachten
Maken-Instructieroute
Thema
Object
Handeling
Proces
Bouwplan
Objectbouwplan
Handelingsbouwplan
Procesbouwplan
Nesting

Type bouwplan: Handeling

 1. Doel

  De relatiestructuur van een thema wordt bepaald om de verschillende informatie-delen op basis van die de inhoudelijke samenhang direct beschikbaar te maken .

  Hierdoor is het mogelijk om op iedere plaats in de informatie direct naar de meest relevante vervolg-informatie te gaan.

  Met het definiëren van de relatiestructuur is het mogelijk om een beperking te leggen op het aantal stappen dat een gebruiker kan plegen om van de hoofd-informatie af te gaan in het zoekproces.
  Hiermee wordt het ongericht zoeken in een te grote hoeveelheid informatie tegengegaan.

 2. Verloop

  Eerst wordt één overkoepelend hoofdonderwerp bepaald en de hiërarchisch daaronder liggende thema's.

  De onderwerpen worden onderling gerelateerd.
  Gedurende de uitwerking van het materiaal wordt de kennisstructuur continu aangepast.

  Een gedefinieerde relatie wordt nesting genoemd.

 3. Deelhandelingen

  In de praktijk gaat het definiëren van de kennisstructuur als volgt:
  • In eerste instantie worden de hiërarchische relaties gelegd
  • In tweede instantie worden ook de relaties gelegd met andere onderwerpen die binnen de uitwerking van een thema genoemd worden
  • Tenslotte worden eventeel nog relaties gelegd met onderwerpen die niet genoemd worden in de uitwerking maar wel als relevant worden beschouwd
  • Al deze relaties worden als linken naar thema's uitgewerkt en beschikbaar gesteld
 4. Voorwaarden

  Het ontwikkeling van de relatiestructuur is een activiteit die tijdens het ontwerpproces continue doorgaat.
  Het is een substantieel onderdeel van de uitwerkingen van de presentaties.
 5. Controle

  De relatiestructuur dient intern consistent te zijn en daarbij afgeleid van de uitwerking van lesmateriaal.

  Dit betekent dat de ontwerper (de maker) en de inhoudsdeskundige (de beoordelaar) het eens moeten zijn over de relatiestructuur.

 6. Links

  Gerelateerde onderwerpen zijn:

  1. Uitvoeren-CBB
  2. Nesting
 
© 1995 - 2022: R. Bestebreurtje