Thema: Handelingsbouwplan

Uitvoeren-CBB
CBB
Maken-Overzicht-Expertkennis
Invullen-Bouwplannen
Definiëren-Relatiestructuur
Uitwerken-Presentaties
Uitwerken-Vragen
Uitwerken-Opdrachten
Maken-Instructieroute
Thema
Object
Handeling
Proces
Bouwplan
Objectbouwplan
Handelingsbouwplan
Procesbouwplan
Nesting

Type bouwplan: Object

 1. KorteOmschrijving

  Het handelingsbouwplan wordt gebruikt binnen de CBB om handelingen mee uit te werken.
  Met het handelingsbouwplan wordt de informatie geordend en uitgewerkt.
 2. Onderdelen

  Een handelingsbouwplan bestaat uit de volgende bouwplandelen:

  1.  DoelWat is het doel van de handeling
  2.  VerloopHoe verloopt de handeling in grote lijnen
  3.  DeelhandelingenHoe worden de deelhandelingen uitgevoerd c.q. wat zijn de deelhandelingen
  4.  VoorwaardenWat zijn de voorwaarden voor de handeling
  5.  ControleHoe wordt de uitkomst van de handeling gecontroleerd
  Bovendien wordt er een extra 'koppelblok' bepaald, waarmee de continuïteit van een meer-omvattende presentatie logisch ondersteund wordt.
 3. Soorten

  Er zijn twee soorten bouwplannen voor het type 'handeling' te weten:
  • de presentatie-variant
  • de vraag-variant
  Dit betekent dat de informatie voor een bepaald thema (handeling) zowel als informatie als in de vorm van vragen (toetsing van die informatie) beschikbaar is.

  Beide tesamen vormen de basis van de les of lessenreeks over het thema.

  De vragen zijn voor een deel reproductief of herkennend: het gaat daarbij om het kunnen weergeven van de relevante informatie per bouwplandeel.

  Daarnaast zijn er opdrachten die het gehele bouwplan betreffen. Deze gaan om inzicht of toepassen van de kennis over de handeling en/of de vaardigheid in de uitvoering van de handeling.

 4. Totstandkoming

  Het handelingsbouwplan is een basisbouwplan.

  Het handelingsbouwplan is ontwikkeld binnen de communicatiekunde.

 5. Eigenschappen

  In het handelingsbouwplan kan alle relevante informatie van een handeling worden geïnventariseerd, geordend, uitgewerkt en gepresenteerd.
 6. Toepassingen

  Het handelingsbouwplan is een onderdeel van de CBB.
 7. Werking

  Door het invullen van alle bouwplandelen komt de informatie over een handeling volledig beschikbaar.

  Het uitgewerkte bouwplan is bovendien een hulpmiddel bij de communicatie met de inhoudsdeskundige.
  Daarbij wordt gecontroleerd of alle informatie volledig en correct is.

 8. Links

  Gerelateerde onderwerpen zijn:

  1. CBB
  2. Uitvoeren-CBB
  3. Invullen-Bouwplannen
  4. Bouwplan
 
© 1995 - 2022: R. Bestebreurtje