Thema: Proces

Uitvoeren-CBB
CBB
Maken-Overzicht-Expertkennis
Invullen-Bouwplannen
Definiëren-Relatiestructuur
Uitwerken-Presentaties
Uitwerken-Vragen
Uitwerken-Opdrachten
Maken-Instructieroute
Thema
Object
Handeling
Proces
Bouwplan
Objectbouwplan
Handelingsbouwplan
Procesbouwplan
Nesting

Type bouwplan: Object

 1. KorteOmschrijving

  Eén van de drie typen thema's binnen de CBB is het proces.
  Een proces is een actie of serie acties, die vanzelf plaatsvinden indien aan de condities is voldaan.
 2. Onderdelen

  Een proces bestaat uit een thema, een objectbouwplan en een aantal relaties.
 3. Soorten

  Processen zijn gebeurtenissen, die als het ware vanzelf dus onafhankelijk van de persoon (actor) plaatsvinden.
 4. Totstandkoming

  Processen is een categorie van Merrill.
  Tot deze categorie horen die processen, die als zodanig door de experts gedefinieerd worden.

  Maar ook elkaar beïnvloedende gebeurtenissen vallen er onder. Zo worden binnen een proces vaak factoren onderscheiden door de ontwerper.
  Deze factoren zijn zelf ook weer te beschouwen als processen.

 5. Eigenschappen

  Processen zijn acties, die vanzelf plaatsvinden indien aan de condities is voldaan.
  Een actor kan enkel via de condities en beïnvloedende factoren nog wat bijsturen.
 6. Toepassingen

  Processen als categorie om onderwerpen in te delen wordt gebruikt in Merrill's Instructional Transaction Theory.

  Binnen CBB is de categorie overgenomen vanwege de praktische bruikbaarheid en de eenduidige definitie.

 7. Werking

  Na het bepalen van een thema als proces kan het bijbehorende bouwplan ingevuld worden.
  Hiermee wordt de inhoud van het proces ten behoeve van de lessenreeks vastgesteld.
 8. Links

  Gerelateerde onderwerpen zijn:

  1. CBB
  2. Uitvoeren-CBB
  3. Bouwplan
  4. Nesting
 
© 1995 - 2022: R. Bestebreurtje