Thema: Uitwerken-Presentaties

Uitvoeren-CBB
CBB
Maken-Overzicht-Expertkennis
Invullen-Bouwplannen
Definiëren-Relatiestructuur
Uitwerken-Presentaties
Uitwerken-Vragen
Uitwerken-Opdrachten
Maken-Instructieroute
Thema
Object
Handeling
Proces
Bouwplan
Objectbouwplan
Handelingsbouwplan
Procesbouwplan
Nesting

Type bouwplan: Handeling

 1. Doel

  Door de informatie in de bouwplannen uit te werken wordt het feitelijk lesmateriaal geproduceerd.
 2. Verloop

  Na het vullen van de bouwplannen wordt de informatie die daar is geïnventariseerd uitgewerkt tot een goed-lopende presentatie.

  Er dienen goede en duidelijke eisen gesteld te worden aan de presentatie: Ten eerste vanuit het gekozen medium; ten tweede vanuit de doelgroep die bediend moet worden.

  Zowel de presentatie binnen een bouwplandeel dienen goed te verlopen, alsook de doorlopende lijn binnen het gehele bouwplan en ook bij de geneste verdiepingsonderwerpen dienen logisch opgebouwd zijn.

 3. Deelhandelingen

  1. Eerst wordt per bouwplandeel een presentatie uitgewerkt.
  2. Vervolgens worden (storende) dubbelingen binnen een onderwerp opgelost.
  3. Daarna wordt gecontroleerd of er een logisch en lopend verhaal is ontstaan.
   Dit gebeurt eerst per bouwplandeel en vervolgens voor het bouwplan (onderwerp) als geheel. Indien nodig volgt er een bijstelling.
  4. Dan worden de presentaties van de onderwerpen genest, zoals in de structuur is voorgeschreven.
  5. Tot slot wordt ook hier gecontroleerd op dubbelingen in het doorlopende verhaal en op eventuele inconsistentie, waarna eventueel bijstellingen volgen.
 4. Voorwaarden

  De presentaties kunnen worden uitgewerkt als de indeling in thema's en de indeling van de informatie in de bouwplandelen is goedgekeurd door zowel de ontwerper als de inhoudsdeskundige.
 5. Controle

  De uitwerking dient een logische presentatie van het hele kennisgebied op te leveren die gecontroleerd moet zijn door kennis-experts.

  Daarnaast moeten de presentaties voldoen aan eisen op het gebied van het gebruikte medium (beeldscherm) en taalgebruik voor de betrokken doelgroep.
  Uit oogpunt van kwaliteit is het van belang om hierover vooraf duidelijke normen te hanteren.

  Naast algemene eisen is het bijvoorbeeld gewenst om voorschriften te documenteren op basis van Hendrix, Schrijven voor het beeldscherm.

 6. Links

  Gerelateerde onderwerpen zijn:

  1. Uitvoeren-CBB
 
© 1995 - 2022: R. Bestebreurtje